Tornion ihc ry:n toiminta-ajatus

Arvot

Tornion IHC:n arvoja ovat yhteiskunnallinen vaikuttavuus, yhteisöllisyys, osaamisen kehittäminen,
yhteistyö, TIHC yhteisön monipuolinen kasvattaminen sekä palveluosaaminen ja talous. Lasten ja
nuorten toiminnassa tulisi näkyä innostus ja hauskuus. Arvot luovat pohjan Tornion IHC:n tavalle
toimia kaikkien sidosryhmien kanssa.

 

MISSIO

Tornion IHC:n missiona on näkyminen arjessa ja jääurheilun positiiviseen kuvaan vaikuttaminen,
tehdä TIHC:stä kaikkien yhteinen juttu, koulutuspolun suunnittelu, toimenkuvien selkiyttäminen,
pelaajamäärien ylläpitäminen / kasvattaminen ja toimihenkilöiden määrän kasvattaminen sekä
talouden pitkäjänteisyys, suunnitelmallisuus ja johdonmukaisuus.

 

VISIO

Tornion IHC on tunnettu ja merkittävä jääurheilun kasvattajaseura. Seura panostaa ennen kaikkea
nuorten jääurheiluun. Laadukas toiminta mahdollistaa mukanaolon, niin harrastelijoille kuin
huipulle pyrkiville.